top of page

אימון קו אקטיבי

תהליך אימון קו אקטיבי (Co Active Coachingמושתת על שיתוף פעולה מלא בין מאמנת למתאמנת.

 
תהליך המכיל שיטות הדרכה וליווי של יחידים או קבוצות, שמטרתן השגת יעדים ספציפיים, העצמת יכולות ומיומנויות. להבדיל מטיפול פסיכולוגי לא מדובר בעיסוק בעבר אלא בהווה, זהו תהליך העוסק בשינוי התנהגותי, בעשייה, סקרנות תמידית, אינטואיציה וניהול עצמי. אלה באים לידי ביטוי בחיי המתאמנת תוך ליווי אישי של המאמנת.
המאמנת מלווה מקצועית את המתאמנת בהתמודדות עם הקשיים בדרך להשגת מטרותיה, בעזרת כלים ומומחיות.

תהליך האימון במהותו דוגל בזכות הבחירה – לכל אחת מאיתנו יש את האפשרות לבחור בנתיב שונה מזה הנוח, המוכר
ויש בנו את היכולת לשנות את מטרותינו ומהלכינו בכל שלב ושלב בחיים. תהליך זה מאפשר לנו להסיט את ההתנהגויות המנהלות אותנו ואינן מסייעות להתקדמותנו בחיים, ובמקומן לבחור בהתנהגויות אחרות שיכולות לשרת, לבנות ולהפרות בדרך למטרה או חזון.

המאמנת בתהליך זה מהווה "מראה" למתאמנת, ובאופן אובייקטיבי משקיפה מן הצד ויכולה להעניק שירות מקצועי
תוך העשרת עולמה של המתאמנת והתמקדות בחשיבה יוצרת. האימון מותאם לכל מתאמנת באופן אישי, אין אימון שהוא זהה כיוון שאין מתאמנות שהן זהות, כל אחת מהווה עולם ומלואו ואתן המרכז! האימון עוסק במי אתן רוצות להיות! ישנו שיתוף פעולה מפרה ופורה בין המאמנת למתאמנת, שותפות מרגשת המאפשרת למתאמנת לבוא לידי ביטוי באופן הטוב ביותר לה. 

זוהי מערכת יחסים שונה מעצם היותה ממוקדת כל כולה במתאמנת.
המאמנת מלווה את המתאמנת בגישור הפער בין מקומה בהווה לבין מטרותיה, צמצום פער זה מוביל לתוצאות והצלחות.
זה הזמן לבחור להרוויח את עצמך בחזרה ולהגשים כל מטרה,
אז קחי את עצמך בידיים ופעלי למען עצמך!
 
bottom of page